Opportunities

Credit Check.

Chịu sự phân công của cấp trên, thẩm định tình hình tài chính và khả năng thanh khoản của khách hàng, xét duyệt các khoản vay nhằm nhằm tối ưu hóa doanh thu cho công ty nhưng vẫn đảm bảo khả năng thu hồi, rủi ro trong giới hạn cho phép.

Pre-Collection.

Chịu sự phân công của cấp trên, nắm danh sách khách hàng nhằm đốc thúc khách hàng thực hiện thanh toán những khoản vay trễ hạn, đảm bảo truyền đạt rõ ràng thông tin, tránh việc kéo dài thời gian trả nợ.

Tele Sales.

Nhân viên Telesales Representative là những người chịu trách nhiệm trực tiếp gọi điện tới khách hàng tiềm năng và giới thiệu cho họ về sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Accountant.

Bao quát bao quát và phân tích các hoạt động, công tác tài chính, theo dõi dòng tiền; đưa ra những đề xuất dự phòng tài chính hiệu quả phù hợp chiến lược kinh doanh của công ty.